Frangula alnus ´Angustifolia´ - krušina olšová (fraalnang)
Identifikace
Frangula alnus ´Angustifolia´ krušina olšová
Rhamnaceae řešetlákovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: keř
Velikost: do 2m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Listy: úzce podlouhlé až obkopinaté, 8-25 mm široké, 4-7 cm dlouhé, okraj často vroubkovaný
Nároky, význam, využití:Půda: na živiny chudá, vlhčí až zamokřená, kyselá, toleruje i rašelinou půdu
Světlo: slunce, stín snášející
Vláha: vlhko až zamokření
Mráz: mrazuvzdorná

Původní druh
Frangula alnus