Frangula alnus ´Asplenifolia´ - krušina olšová (fraalnasp)
Identifikace
Frangula alnus ´Asplenifolia´ krušina olšová
Rhamnaceae řešetlákovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: keř
Velikost: 1,5 m (zřídka 2 m)
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Listy: čárkovité až čárkovitě kopinaté, 2-7 cm dlouhé a 3-5 mm široké, okraj nestejnoměrně vroubkovaný nebo vykousaný a zvlněný
Nároky, význam, využití:Půda: na živiny chudá, vlhčí až zamokřená, kyselá, toleruje i rašelinou půdu
Světlo: slunce, stín snášející
Vláha: vlhko až zamokření
Mráz: mrazuvzdorná
Původní druh
Frangula alnus
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU