Fraxinus americana - jasan americký (fraame)
Identifikace
Fraxinus americana jasan americký
Oleaceae olivovníkovité
Popis
Původ:jihovýchodní USA a jihovýchodní cíp Kanady
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: stromy s široce vejcovitou korunou
Velikost: až 40m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Letorosty: lesklé, lysé
Borka: šedá, ve stáří rozpukaná v šedohnědou, hluboce rozbrázděnou
Pupeny: tmavě či rezavě hnědé
Listy: 9–38 cm dlouhé, složené z 5–9 vejčitě až podlouhle kopinatých nebo eliptických lístků, celokrajných nebo vpředu pilovitých i vroubkovaných, 6–15 × 1–9 cm velkých, tmavozelených, rub mají bělavý, všechny mají 0.5–1.5 cm dlouhé řapíčky a koncový lístek s řapíčkem až 4 cm
Květ: IV., červené, v široké řídké drobné latě, 3 cm dlouhé
Další specifikace: dvoudomá dřevina, plody jsou úzce protáhlé nažky, 3–6.5 cm dlouhé, po dozraní hnědé, křídla úzce podlouhlá až kopisťovitá, vpředu tupá nebo vykrojená
Nároky, význam, využití:Půda: alkalická, vlhká, živná, propustná, hluboká, humózní
Světlo: snese přímé slunce
Vláha: vlhčí stanoviště
Mráz: mrazuodolná
Využítí: vysazují se jako solitéry i do alejí
Kultivary
Fraxinus americana var. microcarpa
Fraxinus americana ´Autumn Purple´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka