Ginkgo biloba var. pragense - jinan dvoulaločný (ginbilpra)
Identifikace
Ginkgo biloba var. pragense jinan dvoulaločný
Ginkgaceae jinanovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s deštníkovitou a rozkladitou korunou, kmen nízký
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Další specifikace: nejspíše ojedinělá odchylka od kultivaru ´Pendula´, vznikla pravděpodobně z jedince pěstovaného jako bonsai a zachovávající si velmi zakrslý vzrůst i po přesazení do volné půdy
Nároky, význam, využití:Půda: propustné, přiměřeně vlhké, živinami zásobené, slabě kyselé nebo slabě zásadité
Světlo: světlomilný, snáší mírný zástin
Vláha: vlhčí, avšak ne zamokření
Mráz: mrazuodolný, avšak teplejší polohy
Zasolení: zvládá dobře
Původní druh
Ginkgo biloba