Ginkgo biloba ´Saratoga´ - jinan dvoulaločný (ginbilsar)
Identifikace
Ginkgo biloba ´Saratoga´ jinan dvoulaločný
Ginkgaceae jinanovité
Popis
Původní druh
Ginkgo biloba
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU