Gleditsia triacanthos ´Goofy´ - dřezovec trojtrnný (gletrigoo)
Identifikace
Gleditsia triacanthos ´Goofy´ dřezovec trojtrnný
Caesalpiniaceae sapanovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: středně vysoký strom
Velikost: 3-6 m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Listy: výrazně zelené listy mají do 6cm, 1 až 2x zpeřené, rostou po dvou, a připomínají list kapradiny, na podzim do žluta
Květ: nenápadné, drobné jehnědy zelené barvy, VI-VI
Další specifikace: bez trnů
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročný druh na půdu
Světlo: slunné stanoviště
Vláha: sucho až polosucho
Využití: solitera nebo skupinové výsadby
citlivý na vítr
Původní druh
Gleditsia triacanthos
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU