Hamamelis mollis - vilín měkký (hammol)
Identifikace
Hamamelis mollis vilín měkký
Hamamelidaceae vilínovité
Popis
Původ:Čína
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: keř, popř. stromek
Velikost: 3-5 m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Borka: hladká a tmavošedá až hnědavě šedá, s malými lenticelami, ve stáří tmavne a je rýhovaná
Pupeny: terminální pupeny zelenavě žluté nebo hnědožluté a zploštělé, plstnaté, stopkaté, nahé, palisty vytrvávají jen několik týdnů
Listy: střídavé, oboustranně plstnatý, 8-16 cm dlouhé, krátce řapíkaté, k bázi šikmé, vrcholek zašpičatělý až zaoblený, na okraji zvlněně zubaté či tupě zubaté, obzvláště v horní části čepele, slabě kožovité nebo papírovité, před opadem často velmi hezky a nápadně zbarvené, na podzim červené
Květ: I.-III., před olistěním, oboupohlavné a pravidelné, 4četné zlatožluté, v řídkých chomáčcích (nejčastěji po 3 na brachyblastech), každý květ podepřen 2–3 vejčitými špičatými listeny na bázi krátce spojenými, korunní lístky jsou 4, střídavé s kališními ušty, čárkovité či řemenovité, často zkroucené, kalich uvnitř purpurový, zevně rezavě plstnatý, tyčinky 4, gyneceum tvořeno 2 na bázi srostlými karpely
Další specifikace: hvězdovité nebo svazečkovité chlupy, plod je dřevnatá tvrdá tobolka se 2 zobáčky, semena jsou hladká a tmavohnědá až leskle černá, vřetenovitá
Nároky, význam, využití:Půda: hluboká, živná, vlhká, kyselá, propustná, hlinitopísčitá, nevyhovuje mu vápenatá půda
Světlo: slunné až polostinné stanoviště
Vláha: dostatečně vlhké stanoviště, sucho mu nevyhovuje
Vlastnosti: jsou to ušlechtilé dřeviny pro náročnější úpravy, velmi ceněné pro svoji dobu květu, vysazujeme je solitérně, např. před tmavými jehličnany, časem jsou dost rozkladité a tak musíme pamatovat na odstup od ostatních rostlin
Využití: v kosmetice
Kultivary
Hamamelis mollis ´Pallida´
Hamamelis mollis ´Verna´
Hamamelis mollis ´Průhonický park´