Hypericum olympicum - třezalka olympská (hypoly)
Identifikace
Hypericum olympicum třezalka olympská
Hypericaceae třezalkovité
Popis
Původ:Řecko, Balkán, Bulharsko, severozápadní a jižní Turecko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslé byliny nebo keře
Velikost: 10-55 cm
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Letorosty: vystoupavé a lysé, kmínky vzpřímené nebo plazivé
Listy: podlouhlé až eliptické nebo vejčité, vejčitě kopinaté až čárkovité, špičaté až tupé, 5-38 mm dlouhé, modravé či šedozelené, slabě kožovité
Květ: VI.-VII., listeny kopinaté, 10 x 3 mm velké, přišpičatělé, květy mají 20-60 mm v průměru, hvězdovité, po 1-5, kalich 8-15 mm dlouhý a poloviční délky koruny, zlaté až citrónově žluté, občas načervenalé
Další specifikace: plody vejcovitě kónické tobolky, 10 x 3-5 mm velké, hnědé, semena 1,5 mm dlouhá, tmavohnědá až téměř černá a lesklá