Ilex crenata ´Convexa´ - cesmína vroubkovaná (ilecrecon)
Identifikace
Ilex crenata ´Convexa´ cesmína vroubkovaná
Aquifoliaceae cesmínovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: samičí, široce polokulovitý, velmi řídký keř
Velikost: 2 až 3 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: lžičkovitě prohnuté, nahloučené na konci letorostů, eliptické až obkopinaté, 10 – 30 mm velké, na rubu s prosvítavými žlázkami
Květ: V.-VI., 4-četné, bělavé, samčí ve svazečcích po 3 - 7, samičí jednotlivě
Další specifikace: má hustší stavbu, která se projevuje i v hustším obrysu celého keře, plodem černé, kulovité, 5 – 8 mm velké peckovice
Nároky, význam, využití:Půda: živná, vlhká, dobře odvodněná, mírně kyselá, propustná
Světlo: polostín
Vláha: vlhké stanoviště
Mráz: v našich podmínkách otužilé, v silných zimách mohou namrzat dokonce i zmrzat, ale dobře regenerují, zimní přikrývka nutná
Znečištění: dobře snásí zakouřené ovzduší
Vlastnosti: netrpí okusem zvěří, vybíráme chráněné stanoviště, velmi škodlivé jsou vysušující větry
Původní druh
Ilex crenata