Juglans mandshurica - ořešák mandžuský (jugman)
Identifikace
Juglans mandshurica ořešák mandžuský
Juglandaceae ořešákovité
Popis
Původ:Mandžusko, Poamuří, Korea
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: rozložitý strom s rozkladitě a protáhle kulovitou korunou
Velikost: 15 - 20 (25) m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Letorosty: tlusté, žláznatě hnědavě chlupaté
Borka: tmavošedá a vrásčitá
Listy: lichozpeřené, poměrně kožovité, velké, aromatické, jednotlivé lístky jsou podlouhle vejčité až kopinaté, 4-9jařmé, 50-90 cm dlouhé, lístky podlouhlé, 7-18 cm dlouhé, na rubu hustě žláznatě chlupaté
Květ: V. (IV.), samčí jehnědy 10-25 cm dlouhé, samičí květy po 5-12, samčí květy zelené, vyrůstají na větvičkách z předchozího roku, samičí květy uspořádané do chudokvětých hroznů, kvetou poměrně bohatě
Další specifikace: spodní část koruny je vždy užší než horní, poměrně rychle dorůstají do jejich obvyklé výšky, plody kulovitě vejcovité, asi 5 cm dlouhé, ořechy 3-4 cm dlouhé, s 8 zřetelnými lištami
Nároky, význam, využití:Půda: živná, hluboká, humózní
Světlo: světlomilná dřevina
Vláha: vlhké, daří se mu i na sušších a štěrkovitých stanovištích (přírůstky jsou zde menší)
Mráz: teplomilná dřevina, na sušších a štěrkovitých stanovištích je odolnější proti namrzání
Znečištění: odolné proti exhalátům
Vlastnosti: netrpí okusem zvěří
Využití: obecně se vysazují jako solitery pro okrasu