Juniperus horizontalis ´Blue Chip´ - jalovec vodorovný (junhorbluchi)
Identifikace
Juniperus horizontalis ´Blue Chip´ jalovec vodorovný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Dánsko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: rozložitý, rozprostřený, hustý
Velikost: sotva 30 cm, v 10 letech rostliny 30(-50) x 150 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větve poléhavé, větévky šikmo vystoupavé a později také poléhavé
Listy: jehlicovité, malé, nápadně stříbřitě namodralé po celý rok
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, dobře propustná, nezamokřená
Vláha: dobře roste i na značně suchých lokalitách tak i na vlhkých
Vlastnosti: výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Původní druh
Juniperus horizontalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU