Juniperus horizontalis - jalovec vodorovný (junhordou)
Identifikace
Juniperus horizontalis jalovec vodorovný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: polštářovitý
Velikost: pouze 0,3 m, rychle rostoucí do šířky, ve stáří 2 – 3 m široký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: modrosivé, šupinovité, vejčité až podlouhlé, spičaté na hřbetu se žlázkou, 0,2-0,6 cm dlouhé, v zimě se barví jemně do purpurova
Další specifikace: šištice kulovité, šedavě ojíněné, 0,6 – 0,8 cm velké, v kultuře většinou neplodí
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, dává přednost lehčím substrátům před těžšími, alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: dostatek světla, ve stínu je nepěkně řídký
Vláha: dobře roste na značně suchých lokalitách i na vlhkých
Mráz: odolný
Vlastnosti: dochází k poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Původní druh
Juniperus horizontalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU