Juniperus horizontalis ´Leningrad´ - jalovec vodorovný (junhorlen)
Identifikace
Juniperus horizontalis ´Leningrad´ jalovec vodorovný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kompaktní, pomalu rostoucí kultivar s vystoupavými větévkami, půdopokryvný
Velikost: kolem 30 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: jehlice, světle zelené barvy
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný, kyselá až alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá
Světlo: snáší přistínění
Vláha: minimální nároky na vláhu, dobře roste na značně suchých lokalitách tak i na vlhkých
Mráz: mrazuvzdorný
Znečištění: snáší znečištěné ovzduší
Původní druh
Juniperus horizontalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU