Juniperus horizontalis 'Plumosa' - jalovec vodorovný (junhorplu)
Identifikace
Juniperus horizontalis 'Plumosa' jalovec vodorovný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: plazivý
Velikost: 0,5 – 0,6 m, ve stáří 2 – 2,5 m široký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: plazivé větve a vystoupavé větvičky
Listy: pouze jehlicovité, 0,2-0,6 cm, šedozeleně zbarvené, v zimě až purpurové
Další specifikace: šištice kulovité, šedavě ojíněné, 0,6 – 0,8 cm velké, v kultuře většinou neplodí
Nároky, význam, využití:Půda: velmi nenáročný a přizpůsobivý, dává přednost lehčím substrátům před těžšími, alkalická, písčitá, kamenitá, minerálně velmi chudá, vhodný dostatečný obsah vápníku
Světlo: dostatek světla, ve stínu je nepěkně řídký
Vláha: dobře roste na značně suchých lokalitách i na vlhkých
Mráz: odolný
Vlastnosti: dochází k poškozování okusem zvěří zvláště při rašení na jaře, výborně prosperuje na skalách, toleruje aridní klima a přehřívané lokality
Původní druh
Juniperus horizontalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xAreál ČZU