Juniperus procumbens - jalovec poléhavý (junpro)
Identifikace
Juniperus procumbens jalovec poléhavý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Japonsko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: poléhavý keř
Velikost: až 70 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větve plazivé, prodloužené a na koncích nahoru ohnuté
Listy: po 3 v přeslenech, jehlicovité, čárkovitě kopinaté, nestejně dlouhé, 6–8 mm, svrchu slabě vyhloubené, se 2 bílými stomatálními pruhy, naspodu vypouklé, brázdité, báze sbíhavá, vrcholek pozvolna ostře špičatý, tuhé
Další specifikace: plody samčí šištice neznámé, semenné za zralosti černé, ojíněné, téměř kulovité, 8–9 mm v průměru, 2–3semenné, semena asi 4 mm
Nároky, význam, využití:Půda: není zvláště náročný, postačí i substrát sušší a chudší, kyselý i alkalický, ale musí být propustný
Světlo: slunné stanoviště
Využití: efektní půdní kryt, uplatní se ve skalkách, na okraji květinových zídek, na střešních zahradách i v mobilní zeleni, ideálním podrostem vyšších sloupovitých dřevin, pěkně se vyjímá ve skalnatých partiích
Kultivary
Juniperus procumbens ´Nana´
Juniperus procumbens ´Bonin Isles´