Juniperus squamata ´Blue Alps´ - jalovec stěsnaný (junsqublualp)
Identifikace
Juniperus squamata ´Blue Alps´ jalovec stěsnaný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vzpřímený
Velikost: asi 180 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: jehlice modravé
Nároky, význam, využití:Půda: dávají přednost lehčím substrátům před těžšími
Světlo: světlomilný
Vláha: k dobrému růstu vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost a půdy dobře zásobené vodou
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: znečištěné ovzduší zvládá
Vlastnosti: okusem zvěří netrpí
Původní druh
Juniperus squamata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU