Juniperus squamata - jalovec stěsnaný (junsqublucar)
Identifikace
Juniperus squamata jalovec stěsnaný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nepravidelně rozprostřený zakrslý kultivar
Velikost: výška 0,3 – 0,7 m, šířka 1,5 – 3 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větve dlouhé, mírně šikmo vystoupavé, jejich špičky lehce nící
Listy: jehlice hustě nahloučené, intenzívně ocelově modré, 4-5 mm dlouhé
Další specifikace: plody vejčité šištice, 6 – 8 mm dlouhé, zpočátku červenohnědé, později téměř černé a ojíněné, dozrávají ve 2. roce
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný
Světlo: světlomilný, snese nepatrný stín, např. pod řídkými břízami a borovicemi
Vláha: vlhčí
Mráz: 100% mrazuvzdorný
Znečištění: snáší zakouřené ovzduší
Vlastnosti: dorůstá pomaleji, okusem zvěří netrpí
Původní druh
Juniperus squamata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU