Juniperus squamata ´Dream Joy´ - jalovec stěsnaný (junsqudrejoy)
Identifikace
Juniperus squamata ´Dream Joy´ jalovec stěsnaný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Nizozemsko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nízký, rozkladitý, zvolna rostoucí
Velikost: v 10 letech 60 x 150 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: mladé přírůstky krémově žluté a zůstávají tak do podzimu
Listy: šedozelené
Další specifikace: plody vejčité šištice, 6 – 8 mm dlouhé, zpočátku červenohnědé, později téměř černé a ojíněné, dozrávají ve 2. roce
Nároky, význam, využití:Půda: dávají přednost lehčím substrátům před těžšími
Světlo: světlomilný
Vláha: k dobrému růstu vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost a půdy dobře zásobené vodou
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: znečištěné ovzduší zvládá
Vlastnosti: okusem zvěří netrpí
Původní druh
Juniperus squamata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU