Larix decidua - modřín opadavý (lardecrep)
Identifikace
Larix decidua modřín opadavý
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kultivar s výrazně převislými nebo plazivými větvemi, v mládí často vyvazován k opoře, jinak tvoří koberec
Velikost: vyvazované 1,5-3 m výšky a 1,5-2,5 m šířky, plazivé tvoří koberce o průměru 2-3 m

Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Listy: měkké, světle zelené jehlice, 1-3 cm dlouhé
Nároky, význam, využití:Půda: potřebuje hlubší a vlhčí půdy s neutrální až zásaditou reakcí; vápnomilný
Světlo: světlomilný, trpí zastíněním
Vláha: vlhčí půdy, nesnáší extrémní sucho
Mráz: odolný
Využití: solitera
Původní druh
Larix decidua
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU