Myricaria germanica - židovník německý (myrger)
Identifikace
Myricaria germanica židovník německý
Tamaricaceae tamaryškovité
Popis
Původ:střední a jižní Evropa, malá Asie, Přední a střední Asie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: keř vřesovitého vzhledu, větve metlovité, vzpřímené
Velikost: 50-250 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: lysé a žlutavé, někdy červenohnědě naběhlé, tenčí konce letorostů obvykle nevyzrávají a usychají
Borka: červenohnědá
Listy: šupinovité, víceméně střídavé, 1-5(-7) mm dlouhé, úzce vejčité až úzce kopinaté nebo čárkovité, na konci tupě kápovité, modrozelené či šedozelené, lysé, na starších větévkách listy delší, odstálé
Květ: VI.-VIII.; 5četné, bílé až narůžovělé nebo načervenalé, 7-9 mm v průměru, jednotlivě v paždí podpůrných listenů, které jsou vejčitě kopinaté či podlouhlé, 4-7 mm dl., zašpičatělé, květy jsou v 4-12(–25) cm dl. koncových mnohokvětých hroznech, květní stopky kratší než květy, kališní lístky úzce trojúhelníkovité, korunní lístky úzce obvejčité, tyčinek 10, srostlých, prašníky karmínově růžové
Plody: trojboce jehlancovité, asi 1 cm dl. tobolky, šedozelené, s velmi úzkými a lysými semeny s chmýrem asi 5 mm dl.
Nároky, význam, využití:Půda: mladší, občas zaplavované písčité a štěrkovité náplavy břehů horských a podhorských řek; na půdu minimálně náročný
Světlo: silně světlomilná
Vláha: přirozeně v bezprostředním dosahu vody, vydrží však i na stanovišti, kde je spodní voda ve velké hloubce
Vlastnosti: v ČR je velmi vzácný a zákonem chráněný; nesnese konkurenci jiných rostlin
Využití: v Polsku se osvědčil jako meliorační přípravná dřevina na haldách a výsypkách