Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU