Picea abies ´Barryi´ - smrk obecný (picabibar)
Identifikace
Picea abies ´Barryi´ smrk obecný
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:USA, 1891
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: široce jehlancovitý kultivar; s velmi hustou, kompaktní korunou
Velikost: 4 - 6 m (šíře 4 m) po 40 letech
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: krátké
Listy: jehlice 1 cm dlouhé, směřující dopředu a vzhůru, tmavozelené
Další specifikace: válcovité šištice převislé, nerozpadavé, 8-16 x 3-4 cm velké, mají tuhé plodní šupiny, semeno asi 4 mm dlouhé, křídlo asi 16 mm, žlutavé, asi třikrát delší než semeno
Nároky, význam, využití:Půda: dobře roste v provzdušněných, kyselých až neutrálních půdách, hlinitopísčitá půda s vlhčím ovzduším
Světlo: světlomilné
Vláha: vlhčí provzdušněné půdy
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší; mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: Okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí; dobře snáší řez; starší stromky nesnáší přesazování.
Původní druh
Picea abies
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
1xAreál ČZU