Picea abies - smrk obecný (picabirot)
Identifikace
Picea abies smrk obecný
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vysoký, úzký habitus s poněkud nepravidelnou korunou
Velikost: 10 m (šíře 2 m)
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: různě dlouhé větve v obloucích převisající
Listy: kultivar s krátkými jemnými jehlicemi, 8 až 14 mm dlouhé
Další specifikace: válcovité šištice převislé, nerozpadavé, 8-16 x 3-4 cm velké, mají tuhé plodní šupiny, semeno asi 4 mm dlouhé, křídlo asi 16 mm, žlutavé, asi třikrát delší než semeno
Nároky, význam, využití:Půda: dobře roste v provzdušněných, kyselých až neutrálních půdách, hlinitopísčitá
Světlo: světlomilné
Vláha: provzdušněná, vlhká půda
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší. Mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí; dobře snáší řez; starší stromky nesnáší přesazování
Původní druh
Picea abies
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU