Picea abies ´Virgata´ - smrk obecný (picabivir)
Identifikace
Picea abies ´Virgata´ smrk obecný
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kuželovitě rostoucí kultivar s rozložitě postavenými větvemi
Velikost: až 15 m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Borka: u starších stromů šupinovitá
Listy: zelené jehlice dlouhé až 2,5 cm, široké 1 mm
Další specifikace: samičí šištice červené, samčí žluté, v době květu vzpřímené, po odkvětu převislé, dlouhé až 18 cm, zralé nerozpadají a některé zůstávají na větvi i po vypadání semen, semena jsou křídlatá
Nároky, význam, využití:Půda: dobře roste ve vlhčích, mírně kyselých propustných půdách
Světlo: slunná až polostinná stanoviště
Znečištění: vyžaduje čistotu ovzduší, nesnáší vzdušnou vlhkost
Původní druh
Picea abies
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
4xPrůhonický park
1xLibosad ČZU