Picea likiangensis - smrk li-ťiangský (piclik)
Identifikace
Picea likiangensis smrk li-ťiangský
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Západní Čína: horské lesy
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Velikost: 15-20(35) m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: žlutavě šedé až nahnědlé, většinou chlupaté, s pryskyřičnatými pupeny
Borka: s šedá, ve stáří hluboce brázditou borkou
Listy: jehlice dvoubarevné, na líci zelené, většinou s 1-2 přerušovanými řadami průduchů, na rubu se 2 býlími pruhy a na přední straně větviček ku předu směřující
Další specifikace: semenné šištice červenavě hnědé, za zralosti hnědé, červenavě hnědé nebo napurpurověle hnědé či tmavopurpurové, vejcovité až válcovité 5-8 cm dlouhé a šupiny na okraji jsou vykousané a zvlněné
Nároky, význam, využití:Půda: hlinitopísčitá, propustná, neutrální až mírně kyselá
Světlo: světlomilné, v zápoji rychle ztrácejí spodní větve
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší, mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí, dobře snáší řez, dtarší stromky nesnáší přesazování
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU