Picea mariana - smrk černý (picmar)
Identifikace
Picea mariana smrk černý
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Kanada a severovýchodní část USA
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s kuželovitou korunou a červenohnědou; má habitus našeho domácího smrku; koruna hustě pravidelně jehlancovitá, ostře zašpičatělá
Velikost: 6-10(30) m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: většinou červenohnědé, hustě chlupaté; větve v horní části víceméně vystoupavé, níže pak vodorovné až někdy obloukovitě převisající
Borka: šupinatě odlupčivá
Pupeny: nepryskyřičnaté, na bázi s šídlovitě prodlouženými šupinami
Listy: jehlice 4hranné, krátké kolem 1 cm, trochu do špičky, modrozelené, matné, na líci s 1-2 řadami, na rubu 3-4 řadami průduchů
Další specifikace: šištice vejcovité 2-3cm dlouhé, matně šedohnědé, se zaokrouhlenými a na konci jemně zubatými šupinami- vytrvávají na stromech mnoho let.
Nároky, význam, využití:Půda: vlhká, propustná, kyselá, roste často v močálových a rašelinných půdách, vyhovuje jim hlinitopísčitá
Světlo: světlomilné, v zápoji rychle ztrácejí spodní větve
Vláha: vlhká půda; často roste na močálovitých až rašelinných půdách
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší, mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí; dobře snáší řez; starší stromky nesnáší přesazování
Uplatňuje u rekultivací, dokáže zakořenit ze spodních větví.
Kultivary
Picea mariana ´Beissneri´
Picea mariana x omorika `Machala`
Picea mariana ´Nana´
Picea mariana ´Betveri´
Picea x mariorika ´Machala´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xPrůhonický park