Picea orientalis - smrk východní (picoriaur)
Identifikace
Picea orientalis smrk východní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: hustá kuželovitá, téměř k zemi sahající koruna
Velikost: 15-30 (-40) m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Listy: jehlice zejména při rašení zlatožlutě zbarvené špičky
Další specifikace: šištice hnědé nerozpadavé
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročný, kyselé, živné půdy
Světlo: světlomilné, v zápoji rychle ztrácejí spodní větve
Vláha: nejlépe roste v mírně vlhkých až vlhkých
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší, mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí, dobře snáší řez
Původní druh
Picea orientalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU
5xAreál ČZU