Picea orientalis ´Nutans´ - smrk východní (picorinut)
Identifikace
Picea orientalis ´Nutans´ smrk východní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Velikost: 8 - 12 m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: vodorovně odstávající, některé nící
Listy: jehlice tmavě zelené zbarvení
Další specifikace: drobné nerozpadavé hnědé šištice
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročný, kyselé, živné půdy, snáší i suché a štěrkovité půdy
Světlo: hlavně v mládí dobře snáší přistínění, vysoké teploty
Vláha: nejlépe roste v mírně vlhkých až vlhkých půdách
Mrazuvzdornost: ve středoevropských podmínkách je mrazuvzdorný
Znečištění: mírně znečištěné ovzduší
Původní druh
Picea orientalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU