Picea pungens ´Moerhemii´ - smrk pichlavý (picpunmoe)
Identifikace
Picea pungens ´Moerhemii´ smrk pichlavý
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vždyzelený jehličnatý strom s rovným, až do vrcholu koruny průběžným kmenem, špičatým vrcholem a široce kuželovitou až kuželovitě válcovitou korunou poněkud strnulého charakteru
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Další specifikace:šištice převislé nerozpadavé hnědé; od základního druhu se liší tím, že je zbarven do modrobílé barvy
Nároky, význam, využití:Půda: hlinitopísčitá, kyselá i vápenitá, snáší i štěrkovitou půdu
Světlo: světlomilné
Vláha: optimálně vlhká půda, roste v sušších i vlhčích půdách
Znečištění: zakouřené ovzduší pro ně není dobře, ale celkem ho snáší
Další specifikace: trpí okusem zvěří a vytloukáním; dobře snáší řez; starší stromky do 20 let dobře snáší přesazování
Původní druh
Picea pungens
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU