Picea purpurea - smrk nachový (picpur)
Identifikace
Picea purpurea smrk nachový
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Západní Čína: horské lesy
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: široce kuželovitý až úzce pyramidální a hustě zavětvený
Velikost: 10-20(30) m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Borka: tmavošedá
Letorosty: světle žlutavě šedé, hustě pýřité
Listy: kehlice jemné, zploštělé a 0,8-1,2cm dlouhé jsou na líci zelené, s 1-2 neúplnými řadami průduchů, na rubu se 2 křídově bílými pruhy, hodně přitisklé k větvičce
Další specifikace: šištice asi 4-6 cm dlouhé, kolmo otevřené plodní šupiny, zvlněné, měkké
Nároky, význam, využití:Půda: hlinitopísčitá, kyselá, snáší i štěrkovitou půdu
Světlo: světlomilné, v zápoji rychle ztrácejí spodní větve
Vláha: optimálně vlhká půda, roste v sušších i vlhčích půdách
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší, mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí; dobře snáší řez; starší stromky nesnáší přesazování
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU