Picea schrenkiana - smrk Schrenkův (picsch)
Identifikace
Picea schrenkiana smrk Schrenkův
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Střední Asie, Čína
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: štíhle kuželovitou korunou a převislými větvemi; koruna hustě pravidelně jehlancovitá, ostře zašpičatělá, větve v horní části víceméně vystoupavé, v dolní části jsou vodorovné, někdy jsou až obloukovitě převisající
Velikost: 15-20 m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: výrazně žluté, lysé
Borka: hnědošedá, jen drobně šupinkatá
Pupeny: téměř kulovité, slabě pryskyřičnaté a terminální pupen na bázi s šídlovitými šupinami
Jehlice: 4hranné, 2-4 cm dlouhé, matně zelené, paprsčitě odstávají od větviček. Mají průduchy na všech stranách
Šištice: válcovité, 7-10cm dlouhé, tmavohnědé, se zaokrouhlenými a celokrajnými šupinami
Nároky, význam, využití:Půda: propustná, kyselá, vlhká, hlinitopísčitá, roste i na sušší a štěrkovité půdě
Světlo: světlomilné, v zápoji rychle ztrácejí spodní větve
Znečištění: nesnáší zakouřené ovzduší, mladé výsadby ve znečištěném ovzduší hynou do 3 let
Další specifikace: nesmíšené horské lesy, okusem a vytloukáním zvěří zpravidla netrpí; dobře snáší řez; starší stromky nesnáší přesazování
Kultivary
Picea schrenkiana ´Glauca´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU