Pinus heldreichii ´Karmel´ - borovice Heldreichova (pinhelkar)
Identifikace
Pinus heldreichii ´Karmel´ borovice Heldreichova
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: pomalý, vystoupavě pyramidální růst
Velikost: roční přírůstek 10 cm; v 10 letch 1 m
Listy, květy, plody:Pupeny: červené
Listy: jehlice sytě tmavě zelené
Původní druh
Pinus heldreichii
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU