Pinus leucodermis ´Smidtii´ - borovice bělokorá (pinleusmi)
Identifikace
Pinus leucodermis ´Smidtii´ borovice bělokorá
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý kultivar; kulovitý, hustě větvený polštář
Velikost: 30-40 cm
Původní druh
Pinus leucodermis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU