Pinus nigra ´Pyramidata´ - borovice černá (pinnigpyr)
Identifikace
Pinus nigra ´Pyramidata´ borovice černá
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:jižní a střední Evropa, severně až do Rakouska, Krym, Malá Asie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: hustý sloupovitý kultivar pocházející z Turecka, kde roste v přirozeném porostu
Velikost: 3 – 4 m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: silné, zelenohnědé, lysé
Listy: jehlice po 2 ve svazku můžou být až 15 cm dlouhé, tmavozelené, vytrvávají asi 4 roky, jejich pochvy jsou vytrvalé, 1 - 1,2 cm dlouhé.
Další specifikace: šištice vejcovité, až 10 cm dlouhé, s jemným brzy opadávajícím ostnem, dozrávají 2. - 3. rokem, téměř přisedlé, symetrické nebo téměř, žlutavé až bledě hnědé
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročný, roste na propustných sušších i vlhkých půdách i vápenitých
Světlo: světlomilná dřevina
Vláha: suchá stanoviště zvládá
Využití: používá se na ozeleňování devastovaných stanovišť
Původní druh
Pinus nigra
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPrůhonický park
1xLibosad ČZU
6xAreál ČZU