Pinus parviflora ´Negishi´ - borovice drobnokvětá (pinparneg)
Identifikace
Pinus parviflora ´Negishi´ borovice drobnokvětá
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: keřovitý až stromovitý; hustý, nepravidelně široce kuželovitý, hustý
Velikost: roční přírůstek asi 10 cm; v 15 letech asi 170x170 cm
Listy, květy, plody:Letorosty: šikmo vystoupavé větve
Listy: zatočené, měkké, 4-6 cm dlouhé našedle či ocelově modré jehlice
Původní druh
Pinus parviflora
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU