Pinus strobus ´Pendula´ - borovice vejmutovka (pinstrpen)
Identifikace
Pinus strobus ´Pendula´ borovice vejmutovka
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: habituelně podobná původnímu druhu, ale pomalejší růst; v mládí potřebuje k vytvoření kmene oporu
Velikost: v 10 letech 240-350 cm
Listy, květy, plody:Letorosty: větve dlouze převislé k zemi
Listy: jehlice stíbřitě zelené
Původní druh
Pinus strobus
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU