Pinus sylvestris ´Albyns´ - borovice lesní (pinsylalb)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Albyns´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrsle keřovitý poléhavý růst
Velikost: až 30 cm výška a 250 cm šířka
Listy, květy, plody:Letorosty: větve po zemi rozprostřené
Listy: jehlice šedozelené až modrobílé
Další specifikace: tvoří každoročně 5-8 cm dlouhé šišky
Šupiny kuželovitě vajcovité, symetrické i asymetrické, šedohnědé, nelesklé, štítky mírně až jehlancovitě, vzácně až zobanitě vyklwnuté, semena bělavá až červená
Nároky, význam, využití:Světlomilné nenáročné dřeviny
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU