Pinus sylvestris ´Alba Picta´ - borovice lesní (pinsylalbpic)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Alba Picta´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Strom s korunou v mládí kuželovitou, později až deštíkovitě zploštělou,
Borkou šedohnědou, deskovitě rozpukanou v horní části kmene borka rezavě oranžová, lístkovitě odlupčivá
Listy, květy, plody:Šupiny kuželovitě vajcovité, symetrické i asymetrické, šedohnědé, nelesklé, štítky mírně až jehlancovitě, vzácně až zobanitě vyklwnuté, semena bělavá až červená
Nároky, význam, využití:Světlomilné nenáročné dřeviny
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU