Pinus sylvestris ´Bayeri´ - borovice lesní (pinsylbay)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Bayeri´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Nároky, význam, využití:Půda: roste na sušších a chudých i vlhkých a vápenitých půdách
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
5xLibosad ČZU