Pinus sylvestris `Beuvronensis` - borovice lesní (pinsylbeu)
Identifikace
Pinus sylvestris `Beuvronensis` borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU