Pinus sylvestris ´Compressa´ - borovice lesní (pinsylcom)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Compressa´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý, zvolna rostoucí kultivar sloupovitého vzrůstu
Listy, květy, plody:Letorosty: vzpřímené, ke kmeni přitisklé větévky; výhony vystoupavé ve velmi ostrém úhlu, krátké, tuhé, tmavohnědé
Listy: 1-2 cm dlouhé nahloučené a přitisklé jehlice, jen vzácně zkroucené
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU