Pinus sylvestris ´Doone Valley´ - borovice lesní (pinsyldooval)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Doone Valley´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý, kuželovitý až keřovitý kultivar; stěsnaný; poněkud nepravidelný
Velikost: v 10 letech 70x40 cm
Listy, květy, plody:Listy: jehlice intenzivně namodralé
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU