Pinus sylvestris ´Fastigiata´ - borovice lesní (pinsylfas)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Fastigiata´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: rychle rostoucí; úzký, strnule sloupovitý habitus
Velikost: v 10 letech asi 240-350 cm; v dospělosti až 15 m
Listy, květy, plody:Letorosty: silné těsně přitisklé větve
Listy: modrozelené až 6 cm dlouhé lehce zkroucené jehlice
Další specifikace: malé vejcovité šišky
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
5xLibosad ČZU