Pinus sylvestris ´Globosa Viridis´ - borovice lesní (pinsylglovir)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Globosa Viridis´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý kultivar kulovitého nebo vejčitého tvaru
Velikost: 100-300 cm
Listy, květy, plody:Letorosty: hustě nahloučené až k zemi rozkladité větévky; krátké výhony
Listy: tuhé, tmavozelené jehlice až 10 cm dlouhé, často od poloviny délky zkroucené
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU