Pinus sylvestris ´Many Stamps´ - borovice lesní (pinsylmansta)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Many Stamps´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU