Pinus sylvestris ´Nana´ - borovice lesní (pinsylnan)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Nana´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý, malý a křovinatý kultivar; velmi hustě větvený
Velikost: v 10 letech asi 150x100 cm
Listy, květy, plody:Letorosty: větévky krátké a vzhůru směřující
Listy: rovné, 3 cm dlouhé, modrozelené oddáleně postavené jehlice
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU