Pinus sylvestris ´Nidiformis´ - borovice lesní (pinsylnid)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Nidiformis´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Listy, květy, plody:Šupiny kuželovitě vajcovité, symetrické i asymetrické, šedohnědé, nelesklé, štítky mírně až jehlancovitě, vzácně až zobanitě vyklwnuté, semena bělavá až červená
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU