Pinus sylvestris ´Saxatilis´ - borovice lesní (pinsylsax)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Saxatilis´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: velmi pomalu rostoucí zakrslý kultivar
Velikost: v 10 letech 30x100 cm
Listy, květy, plody:Letorosty: velmi hustě nahloučené výhony, bez hlavního výhonu
Listy: jehlice 1,5-2,5 cm
Šupiny kuželovitě vajcovité, symetrické i asymetrické, šedohnědé, nelesklé, štítky mírně až jehlancovitě, vzácně až zobanitě vyklwnuté, semena bělavá až červená
Nároky, význam, využití:Světlomilná nenáročná dřevina
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU