Pinus sylvestris ´Varggald´ - borovice lesní (pinsylvar)
Identifikace
Pinus sylvestris ´Varggald´ borovice lesní
Pinaceae borovicovité
Popis
Původní druh
Pinus sylvestris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU