Populus cathayana - topol čínský (popcat)
Identifikace
Populus cathayana topol čínský
Salicaceae vrbovité
Popis
Původ:severozápadní Čína, Mandžusko, Korea; od nížin do 600 m n.m.
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s rozložitě košatou korunou, má vysoko průběžný kmen a velmi řídkou korunu
Velikost: 30 m
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé
Borka: hladká, zelenohnědá
Listy: juvenilní listy (na dlouhých výhonech) jsou velké, srdčité, 10 – 20 cm dlouhé, adultní (na krátkých výhonech) jsou malé, kožovité, vejčité, zašpičatělé, 6 – 10 cm dlouhé, na rubu bělavé, s dlouhými řapíky
Květ: samčí jehnědy jsou 5 – 6 cm dlouhé, samičí 10 – 20 cm dlouhé
Nároky, význam, využití:Půda: dostatečně zásobená vodou, roste i na štěrkovém nánosu
Vláha: nutná blízká hladinapodzemní vody
Další specifikace: ekologické nároky nebyly zatím plně zjištěny
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xAreál ČZU